Privacyverklaring

In het kader van de berichtgeving over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 stringent gehandhaafd gaat worden zien wij ons genoodzaakt de navolgende Privacyverklaring aan onze klanten te geven.

Voor onze bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat wij gegevens van onze klanten gebruiken om:

  • Facturen te kunnen versturen
  • Een debiteuren bestand te onderhouden
  • De door ons afgegeven taxaties te administreren
  • Documentatie m.b.t. de door ons verkochte instrumenten

Daartoe noteren wij naam, adres en woonplaats gegevens en vaak telefoonnummers en e-mailadressen, wij registreren of kopiëren nadrukkelijk geen BSN's.

Deze gegevens zijn, voor zover noodzakelijk, ook opgenomen in de zgn. “cloud” van ons boekhoudpakket “SnelStart” waarbij wij er op vertrouwen dat die gegevens conform de regels worden beheerd. Het is niet te overzien hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven, maar gegevens die geruime tijd niet worden gebruikt zullen worden verwijderd. Daarbij geldt in elk geval de door de fiscale wetgeving vastgestelde minimale bewaartijd van zeven jaar.

Soortgelijke gegevens bewaren wij t.b.v. de administratie en de facturatie bij de instrumenten die wij verhuren. Deze gegevens bewaren wij gedurende de periode dat de onderhavige instrumenten worden verhuurd in een database die wij inpandig op een goed afgeschermde server bewaren. Na afloop van de huurperiode worden deze gegevens in de regel onmiddellijk verwijderd.

Wij vragen onze klanten bij aanvang van de huurperiode de relevante gegevens d.m.v. een schriftelijk huurcontract aan ons te geven. Daarbij wordt op verzoek van de verzekering een kopie incl. foto van de legitimatie gemaakt. Deze kopie wordt niet digitaal bewaard en wordt samen met het schriftelijke huurcontract vernietigd nadat is gebleken dat er geen discussie meer kan ontstaan over het verloop en einde van het huurcontract.

U kunt op ieder moment inzage krijgen in onze administraties en/of bezwaar maken tegen de door ons gekozen gang van zaken. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat het beoogde contract niet tot stand kan komen.

Onder geen beding is het mogelijk dat derden inzage krijgen in onze administraties.

U bent gerechtigd tot:

  • Uitleg over welke gegevens wij beschikken
  • Inzage in uw gegevens
  • Correctie van eventuele fouten
  • Het verwijderen van verouderde gegevens
  • Intrekken van gegeven toestemmingen
  • Bezwaar tegen gebruik waarvoor geen toestemming is gegeven